cıvıltı

cıvıltı
is. təql. Cücələrin, kiçik quşların çıxardığı cıv-cıv səsi. Quşlar, o fərəhbəxş cıvıltilə həvadə; Öz lanələri səmtinə eylərlər iradə. A. S.. Bəzən cıvıltı ilə yerdən qalxıb havanı qaraldan sığırçın sürüləri dəli atları səksəndirib, yoldan kənara çıxarırdı. M. Hüs..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • civilti — is. Quş balalarının və bəzi xırda həşəratların çıxardığı nazik səs. Quşlar ol dadlı civiltilə oxur; Aç gözün uyqudan, ey tifli qəyur. A. S.. <Sərçələrin> anaları uçub yuvanın ağzına qondu. Balaları sarı ağızlarını açıb civiltini bərkitdilər …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • cıvıltı — is. 1) Kuşların ötüşürken çıkardıkları ses Her tarafından kuşların hoş cıvıltıları taşardı. H. C. Yalçın 2) Sesteki canlılık, ateşlilik Sesin cıvıltısı gitmiş, yerine hüzün konmuştu. T. Buğra …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • cıvıl cıvıl — sf. 1) Canlı, neşeli O oyunlar, o cıvıl cıvıl söyleyişler... Mezar derinliklerinden geliyordu onlar. T. Buğra 2) Hareketli, kalabalık Cıvıl cıvıl Mahmutpaşa. O. V. Kanık 3) zf. Kuşlar cıvıltı ile ötüşerek 4) zf. Canlı, hareketli olarak Cıvıl… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • cıvıldamaq — f. Cıv cıv, civilti səsi çıxarmaq (kiçik quşlar, cücələr haqqında) …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • cibbilti — bax civilti. Cücələrin cibbiltisi …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • civildəmək — f. Civ civ (civil civil) eləmək, civilti səsi çıxarmaq. Nurəddin gözlərini dolandıranda gördü ki, bir yuvadan dörd sərçə balası başlarını bayıra çıxarıb civildəyirlər. S. S. A …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • civiltili — sif. Civilti ilə olan. Ötüşən quşların civiltili nəğməsi eşidilirdi. M. Rz …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”